شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

واسط کاربری

4
هدف از تهيه مستند واسط کاربري، تدوين استانداردهاي طراحي مياناي کاربر جهت تامين اهداف زير مي باشد:
  • ايجاد هماهنگي و يکپارچگي در طراحي مياناي کاربر
  • اعمال نگرش واحد در طراحي صفحه هاي مختلف
  • تسريع و تسهيل در خوانش
  • برقراري محيطي کارا و قابل اطمينان با استفاده از ابزارهاي مناسب
  • تسهيل و امکانپذير نمودن اعمال تغييرات طراحي در مياناي کاربر


  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  4   
00010
12345
تعداد رتبه بندی ها: 1
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |