شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

استقرار

هنوز رتبه بندی نشده است
خدمات استقرار شامل بررسي معماري سازمان متقاضي، مشاوره فني، بازبيني و تحليل امکانات سخت افزاري و نصب و تنظيم نرم افزارهاي مورد نياز مي باشد. استقرار کارشناسان شرکت فناوري و اطلاعات صفر و يک در سازمان متقاضي و همکاري با افراد برگزيده آن سازمان در جهت شناسايي و اولويت بندي نيازهاي سازمان، بررسي سطح بلوغ مديريت پروژه سازماني و تحليل فرهنگ سازمان، زمينه ساز تدوين نقشه راه استقرار در سازمان مي باشد. شرکت فناوري و اطلاعات صفر و يک بر اساس اصول زير، نيازهاي کارفرمايان را در زمينه استقرار رفع مي نمايد:
  • ارزيابي آمادگي سازمان
  • طراحي راهکار مورد نياز
  • نصب آزمايشي و موقت (Pilot)
  • ارزيابي عملکرد و بررسي بازخوردهاي ناشي از عملکرد
  • گسترش و توسعه نرم افزار
  • ارزيابي نتايج و ثبت آنها


  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  هنوز رتبه بندی نشده   
تعداد رتبه بندی ها: 0
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |