شما اینجا هستید >   محصولات > سيستم دانشنامه
تعريف دانشنامه
دانشنامه يا دايرة المعارف، مجموعه نوشتاری جامع و فشرده‌ای است که شامل اطلاعاتی دربارهٔ همهٔ شاخه‌های دانش یا شاخهٔ مشخصی از دانش است. دانشنامه نباید با لغتنامه اشتباه شود: در حالی که لغت‌نامه‌ها به معنی هر یک از سرمدخل‌هایش که معمولاً یک واژه هستند می‌پردازند، دایرةالمعارف‌ها حاوی اطلاعاتی دربارهٔ سرمدخل‌هایشان هستند.

هر واژه به صورت جدا از سایر واژه‌ها و کلمات، معنای ثابت و مشخصی دارد که از آن می‌توان به جوهر معنایی تعبیر کرد، اما همین واژه آن‌گاه که به نظام و دستگاه خاصی از تصورات و مفاهیم ( همچون یک علم) وارد شود، در تعامل با واژگان و تصورات آن دستگاه، وارد «واژگان تخصصی آن علم» می‌شود و معنای نسبی(مصطلح) می‌یابد. از اینرو اصطلاحات در ابتدا معنایی عرفی و همه فهم دارند ولی در گاه ورود به یک علم و در تعامل با تصورات، مفاهیم، اقتضائات و نیازهای موجود در آن علم، معنای عرفی و اساسی آنها تغییر کرده و دارای معنای نسبی می‌شوند. و همین اصطلاحات هستند که در دانشنامه ها مورد بحث قرار میگیرد. پس «دانشنامه» در اصطلاح به «نامه‌ای حاوی دانش و علم و نامه‌ای که در آن از دانش سخن رفته باشد» گفته می‌شود و آن را ملخصی از اطلاعات وآگاهی‌های دقیق، متقن و روزآمد در همۀ رشته‌های بشری یا رشته‌ای خاص دانسته‌اند که پژوهشگر برای یافتن پاسخ سؤال خود در اولین گام به آنها مراجعه می‌کند و کلید کار خود را از این طریق به دست می‌آورد. البته چنین مجموعه‌ای هرگز پاسخ نهایی را در اختیار او قرار نمی‌دهد، زیرا در دانشنامه، اهم مطالب مربوط به موضوعات و مباحث مورد اختلاف و دیدگاه های گوناگون مطرح می‌شود و مراجع و منابع دست اولی که محقق می‌تواند در گام بعدی به آن ها مراجعه کند، ذکر می‌شود. بنابراین دانشنامه، راهنما وجهت دهنده‌و یاری‌رسان پژوهنده، برای سیر در جادۀ ‌تحقیق است. 

امکانات سيستم دانشنامه صفر و يک
  • مورد کاربرد افزودن صفحه به ويکي با اقلام: 
              - نام صفحه
              - عنوان
              - توضيح مختصر
              - کليد واژه
              - بدنه صفحه
  • مورد کاربرد ويرايش يک صفحه در ويکي 
  • مورد کاربرد حذف يک صفحه از ويکي 
  • مورد کاربرد مشاهده سوابق ويرايش يک صفحه در ويکي 
  • مورد کاربرد برگرداندن يک صفحه در ويکي به نسخه‏هاي قبلي 
  • مورد کاربرد افزودن نظر به يک صفحه در ويکي 
  • مورد کاربرد حذف نظر در يک صفحه از ويکي 
  • مورد کاربرد امتيازدهي به يک صفحه در ويکي 
  • مورد کاربرد مشاهده آخرين تغييرات در ويکي 
  • مورد کاربرد جستجوي صفحات در ويکي 


نظرسنجي
آيا سيستم دانشنامه صفر و يک نيازهاي شما را براورده مي نمايد؟محل کار شما جزو کدام يک از دسته هاي زير مي باشد؟

ارائه نظر  مشاهده نتیجه