شما اینجا هستید >   محصولات > سيستم حقوق و دستمزد
سيستم حقوق و دستمزد
مزيت سيستم حقوق و دستمزد شرکت صفر و يک بر ساير سيستم هاي حقوق و دستمزد موجود در بازار، امکان تعريف فرمول هاي مختلف توسط مدير سيستم و بدون نياز به مراجعه به شرکت توليد کننده مي باشد.
 
امکانات سيستم حقوق و دستمزد صفر و يک
امکانات سيستم حقوق و دستمزد شرکت صفر و يک به صورت خلاصه به شرح زير مي باشد:
 • تعریف کردن پارامترهای حقوق و دستمزد
 • ویرایش کردن پارامترهای حقوق و دستمزد
 • حذف کردن پارامتر از سیستم حقوق و دستمزد
 • اضافه کردن فرمول حقوق و دستمزد
 • ویرایش کردن فرمول حقوق و دستمزد
 • حذف کردن فرمول حقوق و دستمزد
 • مشاهده کردن فرمول حقوق و دستمزد
 • انتخاب متغیر
 • انتخاب فرمول
 • اضافه کردن قانون مربوط حقوق و دستمزد
 • حذف کردن قانون مربوط حقوق و دستمزد
 • ویرایش کردن قانون مربوط حقوق و دستمزد
 • مشاهده کردن قانون مربوط حقوق و دستمزد
 • اضافه کردن سطرهای جدول قانون
 • حذف کردن  سطرهای جدول قانون
 • تنظیم  کردن اطلاعات پایه محاسبه حقوق
 • ویرایش کردن تنظیمات فیش حقوقی
 • تعيين نحوه ي برخورد با ساعات اضافه، كسري، تعطيل كاري بررسی نشده
 • به روز رسانی پایگاه داده سیستم حقوق و دستمزد
 • ارسال نمودن ساعات اضافه کاري، كسري كار و تعطيل كاري
 • تایید نمودن ساعات اضافه کاری، كسري كار و تعطيل كاري
 • محاسبه کردن حقوق و تهیه فیش حقوقی
 • چاپ فیش
 • انتخاب سایر پارامترها
 • حذف نمودن پارامتر از فیش حقوق
 • محاسبه تاثیر پارامترهای اضافه یا حذف شده
 • بازخرید کردن
 • انتخاب کردن خروجی مورد نظر
 • چاپ کردن فرم خروجی
 • اضافه کردن وام
 • ویرایش کردن وام
 • تسویه کردن وام
 
آيا سيستم حقوق و دستمزد صفر و يک نيازهاي شما را برآورده مي نمايد؟ارائه نظر  مشاهده نتیجه
نظر سنجي آماري
محل کار شما جزو کدام يک از دسته هاي زير مي باشد؟


ارائه نظر  مشاهده نتیجه